نشست نقد کتاب: غارنشینهای بشقاب پرنده

نشست نقد کتاب: غارنشینهای بشقاب پرنده : گفتگو درباره کتاب با حضور بچه های بسیار باهوش و کتاب خون یه لطف دیگه داشت. مطمئنیم برای نویسنده محترم آقای هادی خورشاهیان هم حضور‌مخاطبان کتابشون خیلی جذاب بوده… ممنون از بچه ها که دقیق بودن و سوالهای جدی پرسیدن ممنون از آقای نویسنده که با جدیت گوش‌دادن و از تجربه هاشون گفتن. ممنون از کارشناس مجری محترم سر کار خانم سمیه_جمالی که این نشست رو هدایت کردن. ممنون از همه کارشناسهایی که اومدن و کنار بچه ها نشستن از نگاه اونا این رویداد رو شاهد بودن. از مدیریت محترم فرهنگسرای_اشراق و نشر افق هم تشکر میکنیم. غارنشینهای بشقاب پرنده.